Udifix

UDI specialists

medical devices

UDIFIX

UDI specialists medical devices

 

Udifix staat voor een nieuwe vorm van zorginnovatie. Wij geloven in uniforme wereldwijde normen in de gezondheidszorg: normen die traceerbaarheid in de zorgketen garanderen. Zo kunnen we de zorg veiliger, doeltreffender en betaalbaarder maken.

 

Eigenlijk is het wonderbaarlijk: in het huidige zorgproces wordt nog steeds onvoldoende vastgelegd wat er met medicijnen gebeurt. We weten daardoor niet altijd welke patiënt met welk merk, dosering of lotnummer is behandeld. We zien bij medische hulpmiddelen dezelfde uitdaging: denk bijvoorbeeld aan de problemen met PIP-implantaten.

 

Om het gat in de traceerbaarheid te doorbreken heeft de VS inmiddels wettelijk vastgelegd dat leveranciers van medische hulpmiddelen aan de globale standaarden moeten voldoen. Europa volgt in 2017. Dit betekent voor veel producenten van medische hulpmiddelen een behoorlijke transitie: het implementatie traject is complex. Udifix helpt: omdat we vinden dat de zorg beter kán en moét.

GS1: méér dan alleen barcodes

 

We werken nauw samen met GS1: de organisatie die niet alleen de unieke barcodes uitgeeft, maar zich ook bezighoudt met standaarden voor traceerbaarheid - onder andere in de zorg.

Udifix en GS1 streven samen naar betere gezondheidszorg en denken op nationaal en internationaal niveau mee met deze nieuwe standaard en patiëntveiligheid.

NIEUWSBRIEF?

meld u aan!

 

WAAROM

TRACEERBAARHEID

 

Jaarlijks worden 100.000 medische hulpmiddelen door producenten teruggeroepen omdat ze niet blijken te voldoen aan de kwaliteitseisen.

Dit toont aan hoe belangrijk het is om de traceerbaarheid op orde te hebben.

 

Gelukkig vindt de wetgever dat ook: er komt steeds meer regelgeving waar producenten van medische hulpmiddelen aan moet voldoen. Udifix kent die - steeds veranderende - lappendeken van regels en voorschriften als geen ander. Maar we implementeren niet alleen de Global Standard omdat het móet, we zien ook de bijkomende voordelen:

 

Efficiency en transparantie in de zorgketen

Door de hele keten wordt met de Global Standard een uniforme taal gecreëerd waardoor we beter weten waar de specifieke producten zich bevinden. Door meer inzicht in voorraden kunnen we beter plannen en beter sturen op artikelen met vervaldata. Zo kunnen voorraden naar beneden en neemt verspilling af. Wij geloven in het duurzaamheidsaspect van de Global Standard.

 

Kostenbesparing

Geautomatiseerde registratie van medische hulpmiddelen met behulp van barcodering helpt om snel, efficiënt en foutloos te werken. Bovendien worden voorraden en logistieke stromen betrouwbaarder, waardoor minder out-of-stock situaties het zorgproces verstoren. Uiteindelijk vinden minder medicatie fouten en productrecalls plaats. Dit maakt de zorg voor iedereen betaalbaarder én veiliger.

 

Patiëntveiligheid

We kunnen het niet genoeg benadrukken: ons uiteindelijke doel is een verbetering van de zorg: zodat de juiste patiënt de juiste behandeling krijgt, met de juiste dosering, op het juiste moment. Wij geloven in de Global Standard: omdat iedereen de best mogelijke zorg verdient!

Udifix | Hoge Rijndijk 23-N 2313KE Leiden

www.udifix.nl | info@udifix.nl