Traceerbaarheid

TRACEERBAARHEID

IN DE ZORGKETEN

 

Wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee? Simpel gezegd: het volgen van producten vanaf het moment waarop ze de fabriek verlaten tot aan het moment dat ze aan de patiënt worden toegediend. Zo kan gericht worden ingegrepen wanneer er bijvoorbeeld kwaliteitsproblemen zijn met een medisch hulpmiddel en dat product moet worden teruggeroepen.

 

En dat begint allemaal met een barcode waarmee medicijnen en medische hulpmiddelen op een uniforme manier kunnen worden geïdentificeerd. Deze producten reizen de hele wereld over en worden in allerlei ziekenhuizen gebruikt. Daarom is het belangrijk dat iedereen de barcode 'begrijpt': de barcode op medische hulpmiddelen en medicijnen moet voldoen aan de Global Standard.

 

Deze standaard wordt beheerd door GS1. De standaard barcode voor medische producten heet UDI - unique device identifier. Deze UDI voorziet - naast uniforme identificatie van het artikel - bijvoorbeeld ook in registratie van lotnummer en vervaldatum. Door deze informatie te koppelen aan het patiënten dossier (EPD) weten we precies welke patiënt met welke artikelen behandeld is. Zo kan er efficiënt en gericht actie worden ondernomen in het geval van een recall.

 

Veel mensen zijn verbaasd dat deze 'Closed Loop' van sluitende registratie en herleidbaarheid er nog niet is. Jaarlijks zijn er te veel medische missers - met alle gevolgen van dien. Dit benadrukt de noodzaak. Doordat wet- en regelgeving wordt aangescherpt komt de Global Standard langzamerhand steeds prominenter op de agenda te staan bij producenten van medische hulpmiddelen.

 

UDI...

EN DAN?

 

UDI in combinatie met locatie-scanning: waar bevindt een artikel zich in de keten?

Door gebruik te maken van ondersteunende tools kan - aan de hand van scanning- de nodige informatie van het hulpmiddel worden verzameld. Zo is, in potentie, precies bekend welke voorraad zich waar bevindt en kan de producent zijn productie veel beter afstemmen op de vraag. Dit voorkomt verspilling, overproductie maar ook onderproductie, zoals nu actueel is bij het schildklier medicijn Thyrax.

 

Scannen in het ziekenhuis, registratie lotnummer en vervaldatum en voorraad

Door in het ziekenhuis, kliniek of instelling het product te scannen komt er veel meer inzicht in de interne voorraad en wordt voorkomen dat producten niet op voorraad zijn, of dat er middelen op voorraad liggen die eigenlijk over de houdbaarheidsdatum heen zijn.

 

Scannen bij het bed, in de OK of bij uitgifte aan patienten

Met een laatste scan aan het bed kunnen medicatiefouten voorkomen worden én leggen we automatisch een koppeling tussen het EPD en het gebruikte genees- of hulpmiddel. Udifix gelooft in deze innovatie; zo kan het zorgstelsel in Nederland een stuk beter, veiliger en goedkoper. Vandaar dat wij een belangrijke ambassadeur zijn van de Global Standard.

 

 

 

Voldoen uw produkten aan de eisen voor traceerbaarheid? En gebruikt u de correcte labels?

 

 

 

 

 

 

 

 

De regels met betrekking tot de labelling van medische hulpmiddelen zijn complex. Voldoet u aan de eisen?

Udifix | Hoge Rijndijk 23-N 2313KE Leiden

www.udifix.nl | info@udifix.nl